GALERIJA

Kao pod izvođači, radili smo nekoliko objekata za SD PERFECT Blagoja Parovića 15/3 Beograd Industrijske hale POLIMARK

Kao pod izvođači, radili smo nekoliko objekata za SD PERFECT Blagoja Parovića 15/3 Beograd Industrijske hale POLIMARK

Duvanska industrija Niš "Filip Moris"

Duvanska industrija Niš "Filip Moris"

Hladnjača "Golden Falcon" Blace

Klanica "Gozba" Vojka kod Beograda

VERANO MOTORS

Kao i niz drugih manjih objekata u Beogradu i okolini.


Crkva "Svete Trojice" Stitare opština Kruševac Predsednik crkvenog odbora Miroslav 037/884 563

Crkva "Svete Trojice" Stitare opština Kruševac Predsednik crkvenog odbora Miroslav 037/884 563
Crkva "Svete Trojice" Mudrakovac opština Kruševac Podpredsednik crkvenog odbora Ljubiša 037/462059


Crkva "Svete Trojice" Mudrakovac opština Kruševac Podpredsednik crkvenog odbora Ljubiša 037/462059